V SENS chceme udělat z hmyzu běžnou součást stravy.

Vidíme hmyz jako nejjednodušší cestu jak výrazně zlepšit kvalitu a udržitelnost naší stravy.

Proč hmyz je správná cesta?

Podívej se na infografiku

Insect eating is not a new thing. 2 billion people eat insects as a part of their daily diet. But why are westerners missing out on such a delicacy? What’s the biggest challenge? The "Yuck" factor!

Zajímavostí je, že malé děti se do hmyzu zakousnou bez problémů. Průměrný dospělák ze západního světa považuje kousnutí do červa za okamžik hodný televizní reality show. Všechno, co v SENS děláme, jsme nastavili tak, abychom umožnili lidem tenhle kulturní strach překonat. Chceme se zaměřit na hmyzí mouky začínaje s cvrččí moukou. Chceme ukazovat hlavně výživové, udržitelné a etické výhody jezení hmyzu. Na lahodnost našich produktů ale nezapomínáme.

Jak jsme se dostali k hmyzu?

V roce 2013 Organizace spojených národů (OSN) zvěřejnila knihu Jedlý hmyz. Ta shrnovala všechny výzkumy jezení hmyzu. V knize si kladli stejnou otázku, kterou se my snažíme dnes vyřešit. Proč tady nikdo nejí hmyz? Zjistili jsme, že v Evropě neexistuje společnost, která by vhodným způsobem dokázala vysvětlit výhody jezení hmyzu. Spatřili jsme v tom příležitost, směr, který nám dával smysl, jak po stránce sociální, tak i po ekonomické. A právě s touto myšlenkou jsme založili SENS.

Náš tým

Co nás drží při sobě, je naše ambiciózní vize. Každý, kdo se k nám přidá, smýšlí stejně. V každém pohovoru se věnujeme naší misi a je brzy jasné, zdali je zájemce ten správný typ. Pracujeme i se spoustou lidí na volné noze, kteří nás i zkontaktovali sami, že se chtějí zapojit a pomoci SENS. Tak jsme se dostali i ke kapacitám z oblasti výživy a technologie zpracování potravin. Snažíme se neustále rozvíjet tým. Zvláště mentoring v San Franciscu nebo na univerzitě v Oxfordu byl nedocenitelnou pomocí k růstu SENS.

V roce 2018 získala firma SENS podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast SENS na veltrhu Food Matters Life v Londýně za účelem prohloubení expanze firmy na evropské trhy. Očekávaným výstupem je zvýšení obratu na eshopu, získání nových obchodních partnerů a zalistování produktů v supermarketech.

© 2018 SENS Foods GmbH | všechna práva vyhrazena